Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Herinnering voortzetting extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) d.d. 17-11-2020 om 19:00 uur

Herinnering voortzetting extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) d.d. 17-11-2020 om 19:00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij herinner ik u aan de voortzetting van de extra openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 17 november 2020 om 19.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het betreft voortzetting van de geschorste vergadering van 03 november 2020.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 17 november 2020
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Insprekers

2.
19:15 - 19:30 uur

Vaststellen agenda

3.
19:30 - 19:30 uur

Behandeling Bestuursprogramma 2019-2023 van het OLB 'Van ons allemaal, door ons allemaal en voor ons allemaal.'

Stukken

4.
19:30 - 19:30 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening tot tweede wijziging van de begroting 2020 (archnr. 2020002720)

Stukken

5.
19:30 - 19:45 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 5 en 6 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

cc:  FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken