Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een vaste commissie S&Z vergadering op 21-08-2019 om 18:00 uur

Oproep voor een vaste commissie S&Z vergadering op 21-08-2019 om 18:00 uur

Geachte leden,

In schrijven d.d. 16 juli 2019 (archnr. 2019007485) heeft gedeputeerde den Heyer aangegeven dat zij ingevolge artikel 171 WolBES, informatie wenst te geven betreft het ijkpunt bestaanszekerheid BES. Tevens heeft gedeputeerde den Heyer tijdens haar laatste dienstreis naar Nederland een workshop bezocht betreft ‘family justice system’, en is zij gaarne bereidt deze informatie met de raad te delen.

 

Gezien het vorenstaande roep ik u hierbij op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op woensdag 21 augustus 2019 om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Samenleving en Zorg
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 21 augustus 2019
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
18:00 - 18:00 uur

Vaststellen kort verslag en besluitenlijst van 30 mei 2016

Stukken

3.
18:00 - 18:00 uur

Toelichting op ijkpunt bestaanszekerheid BES

Stukken

4.
18:00 - 18:00 uur

Toelichting op ‘family justice system’

5.
18:00 - 18:00 uur

Sluiting

Bij agendapunt 4 en 5 is gedeputeerde mw. N. den Heyer en haar adviseurs aanwezig.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend warden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 


R. Domacassé

Voorzitter

cc: FZ, hr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken