Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering d.d. 08-11-2019 om 18:00 uur

Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering d.d. 08-11-2019 om 18:00 uur

Geachte leden,

 

Onder verwijzing naar mijn brief  van 7 november 2019 trek ik de oproep voor de openbare ER-vergadering voor donderdag 07 november 2019 om 20:15 uur in.

Gelijktijdig nodig ik u uit voor een vergadering van de eilandsraad op 8 november om 18:00 uur, met verwijzing naar artikel 21, tweede lid, van de WolBES. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
vrijdag 08 november 2019
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:30 uur

Vragenuur

3.
18:30 - 18:45 uur

Insprekers

4.
18:45 - 19:00 uur

Vaststellen agenda

5.
19:00 - 19:00 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening huurcommissie- huurprijzenverordening Bonaire en nota van wijziging

Stukken

6.
19:00 - 19:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

In de bijlage vindt u mijn brief met een toelichting.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publiek gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken