Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering (BVR) d.d. 27-08-2019 om 19:00 uur

Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering (BVR) d.d. 27-08-2019 om 19:00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 27 augustus 2019, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 27 augustus 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
19:00 - 19:00 uur

Vragenuur

3.
19:00 - 19:00 uur

Insprekers

4.
19:00 - 19:00 uur

Ingekomen stukken

Stukken

5.
19:00 - 19:00 uur

Vaststelling agenda

6.
19:00 - 19:00 uur

Vaststelling tweede begrotingswijziging van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2019

Stukken

7.
19:00 - 19:00 uur

Sluiting

Bij agendapunt 6 wordt het Bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing,  worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

cc:  FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken