Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering (BVR) d.d. 15-10-2019 om 19.00 uur

Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering (BVR) d.d. 15-10-2019 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

De opgeroepen vergadering van 24 september 2019 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden, ook niet op 01 oktober 2019 in verband met afwezigheid van de waarnemend griffier. U wordt hierbij opgeroepen conform besluit van het Presidium ter bijwoning van de openbare vergadering (besluitvormende raad), te houden op dinsdag 15 oktober 2019 om 19.00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 15 oktober 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 19:45 uur

Ingekomen stukken

Stukken

5.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

6.
20:00 - 20:00 uur

Omkopen van de pers door het bestuurscollege

Stukken

7.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 6 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

cc:  FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken