Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering (BVR) d.d. 08-11-2019 om 20.00 uur

Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering (BVR) d.d. 08-11-2019 om 20.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op vrijdag 08 november 2019, om 20.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
vrijdag 08 november 2019
Aanvang:
20:00 uur
1.
20:00 - 20:15 uur

Opening/mededelingen

2.
20:15 - 20:30 uur

Vragenuur

3.
20:30 - 20:45 uur

Insprekers

4.
20:45 - 21:00 uur

Vaststellen agenda

5.
21:00 - 21:00 uur

Vaststelling ontwerp eilandsverordening verhuursubsidieverordening Bonaire

Stukken

6.
21:00 - 21:00 uur

Vaststelling tussentijdse rapportage over de periode januari tot en met juni 2019/ tweede uitvoeringsrapportage 2019 van het OLB

Stukken

7.
21:00 - 21:00 uur

Vaststelling ontwerpbegroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023

Stukken

8.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Bij agendapunten 5 t/m 8 wordt het Bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing,  worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc:  FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken