Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een gezamenlijke vaste commissievergadering R&O, B&O en T&H op 21-01-2019 om 18.00 uur

Oproep voor een gezamenlijke vaste commissievergadering R&O, B&O en T&H op 21-01-2019 om 18.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een gezamenlijke commissievergadering te houden op maandag 21 januari 2019 om 18:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het betreft voorzetting van de geschorste vergadering van 15 januari 2019.

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 21 januari 2019
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:00 uur

5. Behandeling van hoofdstuk 3 paragrafen 9 tot en met 17, hoofdstukken 5 tot en met 8 en het communicatie- en implementatie plan van het ontwerp eilandsverordening houdende regels inzake het verkeer en verkeersveiligheid op de wegen (wegenverkeersverordening Bonaire);

Stukken

2.
18:00 - 18:00 uur

6. Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het KPCN en bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs waar onder JAZ, T&H, COM en R&O uitgenodigd. De leden van de eilandsraad die geen lid zijn van de commissies zijn uitgenodigd. Zij kunnen desgewenst deel nemen aan de beraadslaging.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, warden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

R.C.M. Beukenboom

Voorzitter

 

Cc: FZ


Uitgelicht


Zoeken