Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een gezamenlijke vaste commissievergadering R&O, B&O en T&H op 08-01-2019 om 18.00 uur

Oproep voor een gezamenlijke vaste commissievergadering R&O, B&O en T&H op 08-01-2019 om 18.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een gezamenlijke commissievergadering te houden op dinsdag 8 januari 2019 om 18:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 08 januari 2019
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
18:00 - 18:00 uur

Insprekers

3.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling agenda

4.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 11 december 2018

5.
18:00 - 18:00 uur

Behandeling van de hoofdstukken 3 paragrafen 1 tot en met 8 van het ontwerp eilandsverordening houdende regels inzake het verkeer en verkeersveiligheid op de wegen (wegenverkeersverordening Bonaire);

Stukken

6.
18:00 - 18:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het OM en bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs waar onder JAZ, T&H en  R&O uitgenodigd. De leden van de eilandsraad die geen lid zijn van de commissies zijn uitgenodigd. Zij kunnen desgewenst deel nemen aan de beraadslaging.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, warden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

R.C.M. Beukenboom

Voorzitter

Cc: FZ


Uitgelicht


Zoeken