Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een gezamenlijke commissievergadering Ruimte en Ontwikkeling en samenleving en zorg op 18-09-2019 om 16:00 uur

Oproep voor een gezamenlijke commissievergadering Ruimte en Ontwikkeling en samenleving en zorg op 18-09-2019 om 16:00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte en Ontwikkeling en samenleving en zorg te houden op woensdag 18 september  2019 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 18 september 2019
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:15 uur

Opening/mededelingen

2.
16:15 - 16:30 uur

Insprekers

3.
16:30 - 16:45 uur

Vaststellen agenda

4.
16:45 - 17:00 uur

Toelichting ontwerp eilandsverordeningen huurcommissie- huurprijzenverordening Bonaire en Verhuursubsidieverordening Bonaire

Stukken

5.
17:00 - 17:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 4 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

R.T. Domacassé

Voorzitter

 

 

 

 

 

cc: ER-leden, FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken