Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een gezamenlijke commissievergadering Bedrijfsvoering en Ondersteuning, Ruimte en Ontwikkeling, Samenleving en Zorg en Toezicht en Handhaving op d.d. 02-10-2019 om 16:00 uur

Oproep voor een gezamenlijke commissievergadering Bedrijfsvoering en Ondersteuning, Ruimte en Ontwikkeling, Samenleving en Zorg en Toezicht en Handhaving op d.d. 02-10-2019 om 16:00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een gezamenlijke commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning, Ruimte en Ontwikkeling, Samenleving en Zorg en Toezicht en Handhaving

vergadering te houden op woensdag 02 oktober 2019 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 02 oktober 2019
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:15 uur

Opening/mededelingen

2.
16:15 - 16:30 uur

Insprekers

3.
16:30 - 16:45 uur

Vaststelling agenda

4.
16:45 - 17:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 19 augustus 2019

Stukken

5.
17:00 - 17:00 uur

Toelichting op de tussentijdse rapportage over de periode januari tot en met juni 2019

Stukken

6.
17:00 - 17:00 uur

Toelichting op ontwerpbegroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023

Stukken

7.
17:00 - 17:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 5 en 6 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

J. J. Statia

Namens de voorzitters van de vaste commissies Bedrijfsvoering en Ondersteuning, Ruimte en Ontwikkeling, Samenleving en Zorg en Toezicht en Handhaving.

 

Cc: FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken