Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een gezamenlijke commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning, Ruimte en Ontwikkeling, Samenleving en Zorg en Toezicht en Handhaving

Oproep voor een gezamenlijke commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning, Ruimte en Ontwikkeling, Samenleving en Zorg en Toezicht en Handhaving

Geachte leden,

 

Hierbij deel ik u mede dat de opgeroepen gezamenlijke vaste commissievergadering van vanmiddag 17 oktober 2019 om 16.00 uur, door onvoorziene omstandigheden niet meer door gaat.

 

Bij deze wordt uw hierbij opgeroepen ter bijwoning van een gezamenlijke commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning, Ruimte en Ontwikkeling, Samenleving en Zorg en Toezicht en Handhaving te houden op woensdag 23 oktober 2019 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 23 oktober 2019
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:15 uur

Opening/mededelingen

2.
16:15 - 16:30 uur

Insprekers

3.
16:30 - 16:45 uur

Vaststellen agenda

4.
16:45 - 16:45 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 19 augustus 2019

Stukken

5.
16:45 - 16:45 uur

Toelichting op de tussentijdse rapportage over de periode januari tot en met juni 2019

Stukken

6.
16:45 - 16:45 uur

Toelichting op ontwerpbegroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023

Stukken

7.
16:45 - 17:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunten 5 en 6 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

J. Statia

Namens de voorzitters van de vaste commissies Bedrijfsvoering en Ondersteuning, Ruimte en Ontwikkeling, Samenleving en Zorg en Toezicht en Handhaving.

cc. FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken