Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een gezamelijke vaste commissievergadering B&O, R&O, T&H en S&Z op 07-08-2019 om 17.00 uur

Oproep voor een gezamelijke vaste commissievergadering B&O, R&O, T&H en S&Z op 07-08-2019 om 17.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een gezamenlijke commissievergadering te houden op woensdag 07 augustus 2019 om 17:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 07 augustus 2019
Aanvang:
17:00 uur
1.
17:00 - 17:15 uur

Opening/mededelingen

2.
17:15 - 17:30 uur

Vragenuur

3.
17:30 - 17:45 uur

Insprekers

4.
17:45 - 18:00 uur

Vaststellen agenda

5.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 18 juni 2019

Stukken

6.
18:00 - 18:00 uur

Toelichting op het tweede concept begrotingswijziging van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2019;

Stukken

7.
18:00 - 18:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend warden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

J. J. Statia

Voorzitter

 

 

 

 

Cc: FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken