Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op vrijdag 5 juli 2019 om 15.00 uur

Oproep voor een extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op vrijdag 5 juli 2019 om 15.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de fractieleden PDB, dhr. C. Abraham, mw. R. Hellburg-Makaai, en dhr. M. Pieters (archnr. 2019006622) en conform artikel 13 lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op vrijdag 05 juli 2019, van 15.00 tot 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
vrijdag 05 juli 2019
Aanvang:
15:00 uur
1.
15:00 - 15:15 uur

Opening/mededelingen

2.
15:15 - 15:30 uur

Vragenuur

3.
15:30 - 15:45 uur

Insprekers

4.
15:45 - 16:00 uur

Vaststellen agenda

5.
16:00 - 16:00 uur

Debacle sleepboot en illegitieme betaling door gedeputeerde Tjin Asjoe

6.
16:00 - 16:00 uur

Mogelijke malversaties bij Oil Trading Bonaire (OTB

7.
16:00 - 16:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 worden de directeuren van BOPEC, KTK en BCN en het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd. Bij agendapunt 6 worden de directeuren van OTB en Audit Force B.V. en het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken