Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op maandag 19 augustus 2019 om 18.00 uur

Oproep voor een extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op maandag 19 augustus 2019 om 18.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij wordt u oproepen ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad), te houden op maandag 19 augustus 2019 om 18:00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 19 augustus 2019
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:30 uur

Vaststellen agenda

3.
18:30 - 18:30 uur

Horen van de eilandsraad in verband met benoeming commissarissen bij Oil Trading Bonaire (OTB)

Stukken

4.
18:30 - 18:45 uur

Sluiting

Bij agendapunt 3 zal het bestuurscollege en haar adviseurs worden uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter eilandsraad

 

 

 

 

 

cc: RV, FZ, buroeilsecr, gedep’n, afd.Com, dhr. J. Rosales (Politie), T&H


Uitgelicht


Zoeken