Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een extra openbare ER-vergadering (MVR) op dinsdag 03-09-2019 om 19.00 uur

Oproep voor een extra openbare ER-vergadering (MVR) op dinsdag 03-09-2019 om 19.00 uur

Het betreft voortzetting van de geschorste vergadering van 27 augustus 2019.

Geachte leden,

Met verwijzing naar het schrijven van de fractieleden PDB, dhr. C. Abraham, mw. R. Hellburg-Makaai, en dhr. M. Pieters (archnr. 2019008960) en conform artikel 18 lid 2 van het WolBES en artikel 13 lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op dinsdag 03 september 2019, van 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het betreft voortzetting van de geschorste vergadering van 27 augustus 2019.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 03 september 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:00 uur

Afwijzen vastgestelde bestaansminimum voor Bonaire

Stukken

2.
19:00 - 19:00 uur

Nadere vragen van Fractie Demokrat omtrent door het bestuurscollege en de gezaghebber gegeven antwoord op 7-tal brieven

3.
19:00 - 19:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 6 worden de gedeputeerde belast met sociale aangelegenheden, mw. N. den Heyer uitgenodigd en bij agendapunt 7 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

E.E. Rijna

Voorzitter

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken