Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep extra openbare ER-vergadering (BVR) op donderdag 28 november 2019 om 19.00 uur

Oproep extra openbare ER-vergadering (BVR) op donderdag 28 november 2019 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de eilandsraadleden mevr. E. Bernabela en de heer J. Statia d.d. 26 november 2019 (archiefnr. 2019012219) en conform artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering met spoedeisende karakter (besluitvormende raad) te houden op donderdag 28 november 2019, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 28 november 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststelling agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling ontwerp eilandsverordening tot wijziging van de eilandsverordening opcenten vastgoedbelasting Bonaire

Stukken

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het Bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc:  FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken