Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op donderdag 22-08-2019 om 19:00 uur

Extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) op donderdag 22-08-2019 om 19:00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de fractieleden PDB, dhr. C. Abraham, mw. R. Hellburg-Makaai, en dhr. M. Pieters (archnr. 2019008960) en conform artikel 18 lid 2 van het WolBES en artikel 13 lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op donderdag 22 augustus 2019, van 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 22 augustus 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Afwijzen vastgestelde bestaansminimum voor Bonaire

Stukken

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 worden de gedeputeerde belast met sociale aangelegenheden, mw. N. den Heyer, Raadgevend Overleg werkgevers (ROW) en Union Sindikal Boneriano (USIBO) uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken