Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2018 / Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 18 december 2018 om 19.00 uur

Oproep voor een openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 18 december 2018 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 18 december 2018, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 18 december 2018
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
19:00 - 19:00 uur

Vragenuur

3.
19:00 - 19:00 uur

Insprekers

4.
19:00 - 19:00 uur

Ingekomen stukken

5.
19:00 - 19:00 uur

Vaststelling agenda

6.
19:00 - 19:00 uur

Sluiting

Stukken

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc: BC, FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H.


Uitgelicht


Zoeken