Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2018 / Oproep voor een gezamenlijk commissievergadering R&O, B&O en T&H op 24-09-2018 om 18.00 uur

Oproep voor een gezamenlijk commissievergadering R&O, B&O en T&H op 24-09-2018 om 18.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een gezamenlijk commissievergadering te houden op

maandag, 24 september 2018  om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Ruimte en Ontwikkeling
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 24 september 2018
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:00 uur

opening / mededelingen

2.
18:00 - 18:00 uur

vaststelling agenda

3.
18:00 - 18:00 uur

vaststellen kort verslag en besluitenlijst van de vaste commissie R&O d.d. 11-06-2018

4.
18:00 - 18:00 uur

behandeling ontwerp eilandsverordening houdende regels inzake het verkeer en verkeersveiligheids op de wegen (wegenverkeersverordening Bonaire)

Stukken

5.
18:00 - 18:00 uur

sluiting

Bij behandeling van agendapunt 4 wordt het bestuurscollege uitgenodigd. De leden van de eilandsraad die geen lid zijn van de commissie zijn uitgenodigd. Zij kunnen desgewenst deel nemen aan de beraadslaging.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

R. C.M. Beukenboom

Vice Voorzitter

 

 

 

 

cc: FZ


Uitgelicht


Zoeken