Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2018 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 13-03-2018 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 13-03-2018 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 13 maart 2018, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 13 maart 2018
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening tot vaststelling van de 11de gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 2010

Stukken

6.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening tot wijziging van de eilandsverordening natuurbeheer Bonaire

Stukken

7.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling ontwerp van de eilandsverordening instelling onderwaterpark Bonaire

8.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunten 5 t/m 7 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

De vergadering wordt 'live' uitgezonden via de radio station Alfa FM 93.1 en ook via de twee televisie stations Energia vision en NosTV.

 

 

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken