Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2018 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 27-03-2018 om 18.00 uur

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 27-03-2018 om 18.00 uur

Geachte leden,

 

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 19 maart 2018 (archnr. 2018002695) van de eilandsraadleden mw. R. Domacasse, de heren H. Thielman, Elvis Tjin Asjoe, C. Abraham, en conform artikel 13 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 27 maart 2018, om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 27 maart 2018
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:30 uur

Vragenuur

3.
18:30 - 18:45 uur

Insprekers

4.
18:45 - 19:00 uur

Vaststellen agenda

5.
19:00 - 19:00 uur

Verhoging van de tarieven voor water en elektriciteit en de gevolgen hiervan voor de Bonairiaanse bevolking

Stukken

6.
19:00 - 19:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd. Tevens worden de

vertegenwoordigers van UNKOBON, FCB, Fundashon Tienda pa Konsumido Bonaire, USIBO, BBE, WEB, Contour Global BV en ACM uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

 Hoogachtend,

 

 

 

 

 

 E.E. Rijna

 Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com., eilandsecr,  gedeputeerden, dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken