Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 14-11-2017 om 09.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 14-11-2017 om 09.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 14 november 2017, om 09.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 14 november 2017
Aanvang:
09:00 uur
1.
09:00 - 09:15 uur

Opening/mededelingen

2.
09:15 - 09:30 uur

Vragenuur

3.
09:30 - 09:45 uur

Insprekers

4.
09:45 - 10:00 uur

Vaststellen agenda

5.
10:00 - 10:00 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening tot vaststelling van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2018

Stukken

6.
10:00 - 10:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

Bijlage: beheersdeel en beleidsdeel begroting 2018 (boekwerken)

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken