Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) conform artikel 13 op dinsdag 14-03-2017 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) conform artikel 13 op dinsdag 14-03-2017 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de fractieleden PDB, heer R. Beukenboom en mw. M. Janga (archnr.2017002638) en conform artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op dinsdag 14 maart 2017, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 14 maart 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Pensioenfonds Caribisch Nederland

Stukken

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 worden vertegenwoordigers van PCN, UPAH ,  ABVO en de gedeputeerden belast met financiën en sociale zaken en haar adviseurs uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken