Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 29-08-2017 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 29-08-2017 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij wordt u opgeroepen ter bijwoning van de reguliere besluitvormende openbare vergadering, te houden op dinsdag 29 augustus 2017 om 19:00 uur in de vergaderzaal van de eilandraad in het Passangrahan. De agenda is als volgt:

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 29 augustus 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:15 uur

Goedkeuring geloofsbrieven mevr. M. Silberie en eedaflegging

3.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

4.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

5.
19:45 - 19:45 uur

Ingekomen stukken

Stukken

6.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

7.
20:00 - 20:00 uur

Goedkeuring jaarrekening 2016 van het openbaar lichaam Bonaire

Stukken

8.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 7 zal het bestuurscollege en de SOAB worden uitgenodigd voor een toelichting op de controleverklaring en het accountantsrapport.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie. 


Uitgelicht


Zoeken