Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 09-05-2017 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 09-05-2017 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 09 mei 2017, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 09 mei 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Onderzoek geloofsbrieven hr. Clark C.A. Abraham

Stukken

3.
19:30 - 19:45 uur

Beediging van hr. Clark C.A. Abraham

4.
19:45 - 20:00 uur

Vragenuur

Stukken

5.
20:00 - 20:15 uur

Insprekers

6.
20:15 - 20:15 uur

Ingekomen stukken

Stukken

7.
20:15 - 20:30 uur

Vaststellen agenda

8.
20:30 - 21:15 uur

Vaststelling van de 7e gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire 2010 voor wat betreft initiatieven c.q. onderwerpen onder nummers 1, 3, 4 en 5

Stukken

9.
21:15 - 21:30 uur

Sluiting

Bij agendapunt 8 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc: Rijksvertegenwoordiger,  FZ, afd. COM, dhr. J. Rosales (Politie), T&H en Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken