Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 06-07-2017 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 06-07-2017 om 19.00 uur

Geachte leden,

De opgeroepen vergadering van 4 juli 2017 heeft door gebrek aan quorum geen doorgang kunnen vinden. Met verwijzing naar artikel 21, lid 2, WolBES, wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een vergadering, te houden op donderdag 6 juli 2017 om 19:00 uur in de vergaderzaal van de eilandraad in het Passangrahan. De agenda is als volgt:

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 06 juli 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 19:45 uur

Ingekomen stukken

Stukken

5.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

6.
20:00 - 20:00 uur

Akkoord omzetting van de vordering van het openbaar lichaam Bonaire op Bonaire International Airport NV in aandelen kapitaal en agio;

Stukken

7.
20:00 - 20:00 uur

Stemming motie d.d 06 juni 2017 betreft verankering van Bonaire in de Grondwet;

Stukken

8.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 6 zal het bestuurscollege en haar adviseurs worden uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van de raadsinformatiessyteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

E. Betancourt-Anthony

Voorzitter

 

cc: RV / afd. Com / FZ/ FIN / dhr.J. Rosales / T&H / med. Passangrahan / BIA NV


Uitgelicht


Zoeken