Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep extra spoedeisende openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 06-06-2017 om 19.00 uur

Oproep extra spoedeisende openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 06-06-2017 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 01 juni 2017 van de eilandsraadleden, dhr. M. Pieters (fractie PDB) en mw. J. Raphaela (fractie Raphaela)  (archnr.2017005419) en conform artikel 13, lid 3 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u op ter bijwoning van een extra, spoedeisende openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 06 juni 2017, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 06 juni 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling prioriteitspunten die in Den Haag aangekaart zullen worden tijdens de dienstreis van het college en de eilandsraad in juni aanstaande

Stukken

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

cc: Rijksvertegenwoordiger,  FZ, afd. COM, dhr. J. Rosales (Politie), T&H en Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken