Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering conform artikel 13 op dinsdag 14-03-2017 om 20.00 uur

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering conform artikel 13 op dinsdag 14-03-2017 om 20.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de PDB-fractie d.d. 9 maart 2017 (archiefnr. 2017002715) wordt u hierbij opgeroepen ter bijwoning van een extra vergadering, te houden op dinsdag 14 maart 2017 om 20:00 uur. De agenda is als volgt:

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 14 maart 2017
Aanvang:
20:00 uur
1.
20:00 - 20:15 uur

Opening/mededelingen

2.
20:15 - 20:30 uur

Vaststellen agenda

3.
20:30 - 20:30 uur

Duidelijkheid betreft de politiek steun aan het bestuurscollege

4.
20:30 - 20:45 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiessyteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

 

 

cc: ER-leden / RV/ afd. Com / dhr. J. Rosales / T&H / med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken