Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2017 / Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) conform artikel 13 op dinsdag 07-02-2017 om 19.00 uur

Oproep extra openbare eilandsraadvergadering (MVR) conform artikel 13 op dinsdag 07-02-2017 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de fractieleden PDB, heer R. Beukenboom en mw. M. Janga (archnr.2017001612) en conform artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op dinsdag 07 februari 2017, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 07 februari 2017
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

lucht- en zeevaart verbinding op Bonaire

Stukken

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 worden vertegenwoordigers van TCB, KvK, Bonhata en BBE, het bestuurscollege en haar adviseurs en een ambtenaar van de Ministerie van Economische Zaken uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken