Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep openbare vaste commissievergadering Bedrijfsvoering & Ondersteuning op donderdag 03-11-2016 om 16.00 uur

Oproep openbare vaste commissievergadering Bedrijfsvoering & Ondersteuning op donderdag 03-11-2016 om 16.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een commissievergadering te houden op donderdag 03 november 2016 om 16.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 03 november 2016
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:15 uur

Opening/mededelingen

2.
16:15 - 16:30 uur

Vaststellen agenda

3.
16:30 - 16:30 uur

Toelichting op ontwerpbegroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020

4.
16:30 - 16:45 uur

Sluiting

 

Bij agendapunt 3 zijn de leden van de eilandsraad uitgenodigd die geen lid zijn van de commissie. Zij kunnen desgewenst deel nemen aan de beraadslaging. Tevens wordt bij dit agendapunt het bestuurscollege en haar adviseur uitgenodigd.

 

Hoogachtend,


A.M. Silberie

Voorzitter


Uitgelicht


Zoeken