Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 13-12-2016 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 13-12-2016 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met in achtneming van artikel 18, lid 2, WolBES, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 13 december 2016, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 13 december 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

Stukken

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:00 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening tot vaststelling van de 6e, 7e en 8e herziening van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire 2010

Stukken

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

E. Betancourt-Anthony

Voorzitter Eilandsraad

 

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), dir R&O, Mw. M. Janga


Uitgelicht


Zoeken