Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 13-09-2016 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 13-09-2016 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de fractieleden PDB, mw. M.S.M. Janga en heer M.J. Pieters (archnr. 2016008226) en conform artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op dinsdag 13 september 2016, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 13 september 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 20:45 uur

Standpunt bepaling BC betreft het concept uitwerking ijkpunt voor de bestaanszekerheid

Stukken

6.
20:45 - 21:00 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken