Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 05-07-2016 om 18.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 05-07-2016 om 18.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op dinsdag 05 juli 2016, om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 05 juli 2016
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:30 uur

Vragenuur

3.
18:30 - 18:45 uur

Insprekers

4.
18:45 - 19:00 uur

Vaststellen agenda

5.
19:00 - 19:30 uur

Behandeling jaarrekening van het openbaar lichaam Bonaire 2015

Stukken

6.
19:30 - 20:00 uur

Behandeling eerste wijziging van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2016

Stukken

7.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunten 5 en 6 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

 

 

 

 

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken