Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 26-01-2016 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 26-01-2016 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 26 januari 2016, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 26 januari 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:15 uur

Ingekomen stukken (zie bijlage)

5.
20:15 - 20:30 uur

Vaststellen agenda

6.
20:30 - 21:30 uur

Vaststelling jaarrekening 2013 en 2014 van de Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire

7.
21:30 - 22:30 uur

Vaststelling begroting 2015 van de Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire

8.
22:30 - 22:45 uur

Sluiting

Bij agendapunt 6 en 7 wordt het college en haar adviseurs uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

cc: Rijksvertegenwoordiger, BC, FZ, afd. COM, dhr. J. Rosales (Politie), T&H en Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken