Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 23-08-2016 om 18.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 23-08-2016 om 18.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de fracties UPB en PDB, de heren P.J. Kroon en R.C. Beukenboom d.d. 16 augustus 2016 (archiefnr. 2016007514) en conform artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 23 augustus 2016, om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Agenda:

1. Opening/ mededelingen;

2. Vragenuur;

3. Insprekers;

4. Vaststelling agenda;

5. Beleid van de overheid in het algemeen en het bestuursprogramma in het bijzonder;

6. Sluiting.

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 23 augustus 2016
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:30 uur

Vragenuur

3.
18:30 - 18:45 uur

Insprekers

4.
18:45 - 19:00 uur

Vaststellen agenda

5.
19:00 - 19:45 uur

Beleid van de overheid in het algemeen en het bestuursprogramma in het bijzonder

6.
19:45 - 20:00 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende

documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken