Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 08-11-2016 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 08-11-2016 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Gezien het schrijven van de vaste commissie bedrijfsvoering en ondersteuning d.d 04-11-2016 (archnr. 2016010224) en zoals afgesproken in de vergadering van het presidium d.d  01-11-2016  roep ik u hierbij op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (Besluitvormende raad) te houden op dinsdag 08 november 2016, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 08 november 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 19:45 uur

Ingekomen stukken

Stukken

5.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

6.
20:00 - 20:00 uur

Vaststelling ontwerpbegroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020

Stukken

7.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunten 6  wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

cc: RV, Eilsec., BC, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken