Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 08-03-2016 om 18.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 08-03-2016 om 18.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de eilandsraadleden Mw. D. Coffie en dhr. J. Statia (archiefnr. 2016001836) en conform artikel 13, lid 2 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 08 maart 2016, om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 08 maart 2016
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:15 uur

Opening/mededelingen

2.
18:15 - 18:30 uur

Vragenuur

3.
18:30 - 18:45 uur

Insprekers

4.
18:45 - 19:00 uur

Vaststellen agenda

5.
19:00 - 20:00 uur

Behandeling rapport Referendumcommissie Bonaire 2015

6.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege en de leden van de Commissie Referendum uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 


E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Mw. M. Janga


Uitgelicht


Zoeken