Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2016 / Oproep eilandsraadvergadering (BVR) conform art. 13 op woensdag 01-06-2016 om 19.00 uur

Oproep eilandsraadvergadering (BVR) conform art. 13 op woensdag 01-06-2016 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven van de fracties UPB en PDB, de heren P.J. Kroon en R.C. Beukenboom (archiefnr. 2016004282) en conform artikel 13, lid 2 van het

Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (Meningsvormende raad) te houden op woensdag 1 juni mei 2016, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 01 juni 2016
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

Stukken

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 21:00 uur

Herstructurering openbare wegen en hun financiering

6.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

E.Betancourt-Anthony

Voorzitter Eilandsraad

 

 

cc: RV, Eilsec., FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, Mw. M. Janga


Uitgelicht


Zoeken