Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Uitnodiging Persconferentie ivm Lancering Raadsinformatie Systeem op 4 september 2015 om 15.00 uur

Uitnodiging Persconferentie ivm Lancering Raadsinformatie Systeem op 4 september 2015 om 15.00 uur

Geachte leden,

 

De implementatie van de Raadsinformatiesysteem (RIS) is als zodanig gevorderd dat momenteel

overgegaan kan worden tot algemene bekendmaking hiervan.

 

Wat is het Raadsinformatiesysteem (RIS)?

 

Het Raadsinformatiesysteem (RIS) bevat alle openbare vergaderstukken van de eilandsraad. RIS is actueel vanaf 1 januari 2014. Belanghebbenden kunnen zich op het RIS aanmelden voor een attenderings e-mail. Zo blijven ze op de hoogte van nieuw gepubliceerde stukken.

 

In RIS vindt men de volgende bestuursinformatie:

 

vergaderingen van de raad inclusief bijbehorende vergaderstukken

notulen van raadsvergaderingen

collegeberichten zoals besluitenlijsten

schriftelijke vragen van raadsleden aan het college

ingekomen stukken/brieven/uitnodigingen aan de raad

verordeningen

moties enzovoorts

 

In het kader van een betere informatievoorziening aan de burgers van Bonaire moet de RIS algemeen bekend worden gemaakt en moet er een presentatie worden gegeven hoe er gebruikt van kan worden gemaakt.

 

Het is daarom dat er op 4 september 2015 om 15:00 uur door mij, geassisteerd door de griffie en de afdeling ICT, een persconferentie gegeven zal worden waarbij lancering van de RIS zal geschieden.

 

U wordt hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de persconferentie en lancering van de RIS. 

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
vrijdag 04 september 2015
Aanvang:
15:00 uur

Hoogachtend,


E.E. Rijna

Voorzitter

 

 

 

 

c.c. BC, RV, Pers, ICT, FZ


Uitgelicht


Zoeken