Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep spoedeisend eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 21 april 2015 om 19:00 uur

Oproep spoedeisend eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 21 april 2015 om 19:00 uur

Geachte leden,

De collegeonderhandelingen zijn als dusdanig verlopen dat tussen partijen in de eilandsraad een akkoord is gesloten (zie bijlage) die op steun van ten minste 6 van de 9 leden kunnen rekenen. Het gevolg hiervan is dat zo spoedig mogelijk een openbare vergadering moet worden opgeroepen zodat nieuwe eilandgedeputeerden benoemd kunnen worden.

Gezien het vorenstaande, en rekening houdend met artikel 13, lid 3, van het Reglement van Orde,

roep ik u hierbij op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergade­ring (besluitvormende raad) van spoedeisend karakter, te houden op dinsdag21  april 2015,

om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 21 april 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vaststelling agenda

3.
19:30 - 20:30 uur

Verkiezing eilandgedeputeerden alsmede beëdiging

4.
20:30 - 20:45 uur

Sluiting

Hoogachtend,

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

 

 

c.c.: Gedeputeerden, Buroeilsecr,   V&P,  facilitaire Zaken,


Uitgelicht


Zoeken