Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op maandag 23 november 2015 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op maandag 23 november 2015 om 19.00 uur

Geachte leden van de raad,

 

Ik heb u een oproep doen toekomen voor een meningsvormende en besluitvormende vergadering te houden op dinsdag 24 november 2015 om 19:00 en 20:00 uur. Gezien het feit dat ik een vergadering heb op St. Eustatius en de niet optimale vliegverbinding tussen St. Eustatius en Bonaire, zie ik mij gedwongen om op dinsdag 24 november 2015 af te reizen. Echter heb ik in overleg met de griffier de mogelijkheid bij de fractieleiders laten nagaan of de opgeroepen vergadering naar de maandag verschoven kan worden. Het vorenstaande bleek geen bezwaar op te leveren. Gezien het vorenstaande wordt de oproep voor de vergaderingen van dinsdag 24 november 2015 bij deze ingetrokken.

Ik roep u daarom op ter bijwoning van twee openbare vergaderingen (meningsvormende en besluitvormende raad) te houden op maandag 23 november 2015, om 19:00 en 20:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
maandag 23 november 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststelling agenda

5.
20:00 - 21:00 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening tot vaststelling 4e gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire

6.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 van de eerste vergadering wordt het college en haar adviseurs uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

Hoogachtend,

E.E. Rijna

Voorzitter

cc: RV, FZ, BC, afd COM, directie T&H, dhr. J. Rosales (Politie), beheerder Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken