Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op donderdag 1 oktober 2015 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op donderdag 1 oktober 2015 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Met verwijzing naar het schrijven d.d. 25-09-2015 (archiefnr. 2015010170) van de fractieleiders van UPB en PDB conform art. 13 van het Reglement van Orde (zie bijlage) en het schrijven van eilandsraadleden hr. P.J. Kroon en mw. M.S.M. Janga d.d. 27-09-2015 (archiefnr. 2015010211) met verzoek om een eilandsraadvergadering (zie bijlage), roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) conform artikel 15, te houden op donderdag 01 oktober 2015, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
donderdag 01 oktober 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 21:00 uur

Behandeling ontwerp eilandsverordening Referendum 2015 (zie bijlage)

Stukken

6.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het college en haar adviseurs uitgenodigd.

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

R.C.M. Beukenboom

Wnd. Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc: Rijksvertegenwoordiger, FZ, V&P, dhr. J. Rosales (Politie), Mw. M. Janga


Uitgelicht


Zoeken