Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 20 oktober 2015 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (MVR) op dinsdag 20 oktober 2015 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) te houden op dinsdag 20 oktober 2015, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 20 oktober 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 21:00 uur

Behandeling ontwerp verordening tweede begrotingswijziging van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2015

6.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het bestuurscollege en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Hoogachtend,


E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc: RV, BC, FIN, FZ, V&P, dhr. J. Rosales (Politie), Mw. M. Janga


Uitgelicht


Zoeken