Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 6 oktober 2015 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 6 oktober 2015 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 06 oktober 2015, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 06 oktober 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:15 uur

Ingekomen stukken (zie bijlage)

5.
20:15 - 20:30 uur

Vaststellen agenda

6.
20:30 - 21:30 uur

Vaststelling ontwerp eilandsverordening Referendum 2015

7.
21:30 - 21:45 uur

Sluiting

Hoogachtend,


R.C.M. Beukenboom

Waarnemend voorzitter eilandsraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc: RV, FZ, V&P, dhr. J. Rosales (Politie), Med. Passangrahan


Uitgelicht


Zoeken