Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 27 oktober 2015 om 19.00 uur

Oproep openbare eilandsraadvergadering (BVR) op dinsdag 27 oktober 2015 om 19.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag  27 oktober 2015, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 27 oktober 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 21:00 uur

Vaststelling ontwerp verordening tweede begrotingswijziging van het openbaar lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2015

6.
21:00 - 21:15 uur

Beantwoording schrijven van PDB-fractie inzake brief MPB aan de Rijksvertegenwoordiger

7.
21:15 - 21:30 uur

Sluiting

Bij agendapunt 6 wordt het college en haar adviseurs uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (RIS), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

R.C.M. Beukenboom

Wnd. Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

 

 

 

 

 

cc: Rijksvertegenwoordiger, FZ, V&P, dhr. J. Rosales (Politie), Mw. M. Janga


Uitgelicht


Zoeken