Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2015 / Oproep ER-vergadering (MVR) op dinsdag 13 januari 2015 om 19:00 uur

Oproep ER-vergadering (MVR) op dinsdag 13 januari 2015 om 19:00 uur

Oproep ER-vergadering (MVR) op dinsdag 13 januari 2015 om 19:00 uur

Geachte leden,

Met verwijzing naar het schrijven van 06-01-2015, (archiefnr. 2015000054) van de fractieleden van UPB de heren J. Levenstone en H. Emerenciana (zie bijlage) en conform artikel 13 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad, roep ik u hierbij op ter bijwoning van een extra meningsvormende vergadering te houden op dinsdag 13 januari 2015, om 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 13 januari 2015
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

5.
20:00 - 21:00 uur

Gevolgen voor Bonaire i.v.m. prijsdaling aardolie producten op de internationale markt.

Stukken

6.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 5 wordt het College en directeur WEB NV met hun adviseurs uitgenodigd.

 

Hoogachtend,

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.: Gedeputeerden, Buroeilsecr, dhr. J. Regales (Politie), dhr. Z. Ayubi, V&P, T&H

Facilitaire Zaken, 


Uitgelicht


Zoeken